Familiewapen: Veldhoven, van 01

Gegevens
 • in blauw, twee zilveren zwaarden, met gouden gevest, kepersgewijs geplaatst, vergezeld van drie zilveren rozen, groen gepunt, goud geknopt, twee boven, één onder de klingen, en beneden een gouden ploeg.
 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • een bundel van zeven gouden korenaren, waaiersgewijs geplaatst.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • twee aanziende gouden leeuwen, rood getongd en genageld.
 • het geheel geplaatst op een groene arabesk, gebonden door een zilveren ring.
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J.A.F. van Veldhoven, wonende te Westwoud, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Anthonius Petersz. van Velthoven, landbouwer te Nuenen, overl. vóór 24 juni 1618. Hij huwde 1e met Jenneke van Dommelen, overl. vóór 20 januari 1602 en 2e met Marijke, weduwe van Jan Mathijssen Stroems-Scoems.

  Registratie nr. 2010-0063
  Rotterdam, 11 oktober 2011