Familiewapen: Es, van der 01

Gegevens
 • gedeeld van goud en zwart, waar overheen een rennend paard van het één in het ander en een gedeeld schildhoofd: I in zwart een gouden klok; II in goud een groene dwarsbalk.

 • aanziend.
 • zwart en goud.
 • een uitkomende dubbelkoppige zwarte adelaar, goud gesnaveld, rood getongd.

 • zwart, gevoerd van goud.

 • twee paarden, rechts zwart, links goud.

 • HOROLOGIUM PULSO AETERNUS FAMILIA
 • Het geheel geplaatst op een groene grond.
 • Dit wapen is in 2006 ontworpen door de aanvrager.
  Geregistreerd op verzoek van de heer V.H. van Steenbergen van der Es, wonende te Zutphen, voor alle naamdragende nakomelingen van Klaas Hindriks van der Es, ged. Haren 14 november 1751, landbouwer aldaar, overl. aldaar 6 juli 1831, zoon van de stamvader, die als eerste de naam Van der Es ging voeren.
  De aanvrager stamt af van Hindrik Harms, van Schoonebeek, lidmaat aldaar juni 1747, begr. Haren 15 juni 1778 als `Hendrik Harms van agter de Essen`. Hij ondertr. Groningen 18 mei 1743 met Annegjen Claassen.

  Registratie nr. 2011-0118
  Rotterdam, 29 april 2011

  Bronnen: Jan ten Pas, .... Van der Es is mijn naam, uitgegeven door Stichting Ol Eel te Eelde, 17 november 2000.