Familiewapen: Hommes 01

Gegevens
 • gedeeld: I de Friese adelaar; II doorsneden: a in zilver een blauwe zeis; b in blauw een zilveren gestileerde iris.

 • halfaanziend.
 • blauw en zilver.
 • een blauwe gestileerde iris.

 • blauw, gevoerd van zilver.

 • Dit wapen is in 2015 ontworpen door P. Bultsma-Vos.
  Geregistreerd op verzoek van de heer D.J. Hommes, wonende te Heiloo, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  Aanvrager stamt af van Homme Jans, wonende te Vlagtwedde, gerichtsvoogd van Westerwolde en opzichter der Veenen, zoon van Jan Claessen, smid, gehuwd 1e vóór 9 september 1675 met Friescke Hommes, overl. vóór maart 1682. Jan Claessen huwde 2e Vlagtwedde 12 maart 1682 Swaentien Abels.
  Homme Jans huwde aldaar 29 juli 1694 Geertien Mennes Lieffstinck (Liefstingh), geb. Weende, Vlagtwedde.

  Registratie nr. 2015-0277
  Delft, 14 augustus 2015

  1. E.G. Schrage, 'Het geslacht Hommes', in: Ts. Westerwolde 11 (1990), nr 3, p 81