Familiewapen: Wieringen, van 02

Gegevens
 • in goud drie rode leeuwen.

 • halfaanziend.
 • rood en goud.
 • een uitkomende leeuw van het schild.

 • rood, gevoerd van goud.

 • Dit wapen werd, voor zover bekend, het eerst gevoerd door Arien (Adriaen) Heijndricksz van Wiering(he)n, ged. Nieuwkoop 17 februari 1639, procureur te Nieuwkoop 1664, schout van Harmelen en Haanwijk 1666-1671, 1678-1679, secretaris van Gerwerscoop 1674, secretaris van Wijtenhams Gerechten, overl. voor februari 1680, blijkens twee gezegelde brieven van hem uit 1674.
  Geregistreerd op verzoek van prof. dr. A.M.L. van Wieringen, O.O.N., em. hoogleraar Universiteit van Amsterdam, wonende te Den Haag.
  Aanvrager stamt af van Jan Joachimsz, bakker 1584, 1588,1592,1608, schepen van Aarlanderveen 1590-1591, 1594, ambachtsbewaarder van Aarlanderveen 1608, overl. ca. 1611, kleinzoon van Dirck Heijnrickxzoen, overl. tussen maart 1522 en 1540 en Gheert. 
  Jan Joachimsz huwde Grietgen Harpertsdr., overl. tussen 1635 en 1638. Zijn zoon Abraham Jansz voerde de naam Van Wieringen. Zijn broer IJsaeck Joachimsz was de overgrootvader van genoemde wapenvoerder.

  Registratie nr. 2014-0266
  Delft, 17 maart 2014

  1. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen (2005). Van Wieringen in Rijnland. Schoorl: Uitgeverij Pirola, o.a. pag. 243, 249, 261, 266-267, 410, 454 en 465 e.v. (bibliotheek HVG).
  2. Fons van Wieringen (2006). Jan van Wieringhen (1715-1765), burgemeester van Wijk bij Duurstede. Ik heb U al besorgt ter plaatse daar gij weesen moet. In: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek 40, nr. 1/2, pp.6-27.
  3. Fons van Wieringen (2007). Drie schouten en twee secretarissen van Harmelen (1650-1700). In: Heemtijdinghen 43, nr. 3, pp. 53-66.
  4. HUA, Kapittel van Oudmunster, invnr. 44-1-b.