Familiewapen: Wintjens 01

Gegevens
 • gedeeld van zilver en blauw, waar overheen een olieampul, beladen met een romaans venster, alles van het één in het ander, en een schildzoom van tegengoudhermelijn.

 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • een uitkomende maagd van natuurlijke kleur met gouden haren in een zilver-blauw lang gewaad, het blauwe deel hangend over haar linkerarm, een blauwe druiventros met twee groene bladeren met haar rechter vlakke hand boven haar hoofd houdend.

 • blauw, gevoerd van zilver.

 • twee katten van natuurlijke (grijze) kleur, goud gehalsband met een blauwe amulet.

 • het geheel geplaatst op mergelgrond van natuurlijke kleur.
 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door V.H. van Steenbergen van der Es en geschilderd door C. Böhms.
  Geregistreerd op verzoek van mevrouw G.M.G. Wintjens, wonende te Landgraaf, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  Aanvraagster stamt af van Arnoldus Wintschens (Wintgens), begr. Simpelveld 29 oktober 1711. Hij huwde te Simpelveld 13 november 1673 Anna Did(d)en.

  Registratie nr. 2014-0259
  Delft, 17 januari 2014