Familiewapen: Rokebrand 01

Gegevens
 • in zilver drie blauwe korenbloemen, goud geknopt, en een vlammende rode schildvoet.

 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • een dubbelkoppige zwarte adelaar, goud gesnaveld, rood getongd.

 • blauw, gevoerd van zilver.

 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J.B.M. Rokebrand, wonende op Aruba, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  Aanvrager stamt af van Jan Pieters(e) (Roke(n)brand), wonende te Blaricum, overl. aldaar 15 juli 1797. Hij huwde 1e te Laren (NH) (RK) 15 januari 1762 Claasje Janse Vos, begr. Blaricum 25 mei 1771 en 2e te Blaricum (RK) 11 april 1774 Marritje Rutten Lamffen/Lamphen, overleden Veen (NB) 10 oktober 1790 en begr. ald. 13 oktober 1790. Aanvragers voorouders stammen uit dit laatste huwelijk.

  Registratie nr. 2013-0253
  Delft, 18 november 2013