Familiewapen: Herder 01

Gegevens
 • gedeeld: I de Friese adelaar, rood getongd; II in blauw twee aanziende zilveren ossenkoppen, boven elkaar.

 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • twee afgewende schuingekruiste gouden herdersstaven.

 • blauw, gevoerd van zilver.

 • twee omziende gouden griffioenen, rood getongd en genageld.

 • het geheel geplaatst op een groene arabesk.
 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer A.Herder, wonende te Lelystad, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  Aanvrager stamt af van Durk Oebeles Herder, wonende te Nijega, overl. aldaar 8 april 1823, oud 85 jaar, zoon van Oebele Jans en Janke Durks. Hij huwde (ondertr. Oudega 14 april 1765) Tietje Johannes, geb. Lippenhuizen, overl. Nijega 15 april 1816, oud 79 jaar.
  Op 21 februari 1812 wordt voor de maire van Oudega de naam Herder voor hem, zijn kinderen en kleinkinderen aangenomen.

  Registratie nr. 2013-0251
  Delft, 9 november 2013