Familiewapen: Hal, van 01

Gegevens
 • in zilver een blauwe keper beladen met twee gouden korenaren, geplaatst in de richting van de keper, en boven vergezeld van twee rode mispelbloemen, groen gepunt, goud geknopt en beneden van een groen klaverblad.

 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • een rood hertengewei.

 • blauw, gevoerd van zilver.

 • twee aanziende gouden leeuwen, rood getongd en genageld.

 • het geheel geplaatst op een groene arabesk gestoken door een zilveren ring.
 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer M.B.W. van Hal, wonende te Pannerden, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  Aanvrager stamt af van Hendrick van Hall, zoon van Derk van Hall “ van den Hoeve”, overl. Voorst (Gendringen) 16 juni 1811, oud 100 jaar. Hij huwde te Gendringen (NH) 15 mei 1746 met Willemina van Hall, dochter van Jan van Hall “uit Wijken onder Gendringen”.

  Registratie nr. 2013-0243
  Delft, 18 september 2013