Familiewapen: Waltmans 03

Gegevens
 • kepersgewijs doorsneden: A in blauw een gekronkelde zilveren slang, rood getongd, vergezeld van twee uitgerukte gebladerde zilveren bomen; B in goud een gaande zwarte os.

 • aanziend.
 • blauw en goud.
 • drie struisveren, één van blauw, twee van zilver, waaiersgewijs geplaatst.

 • blauw, gevoerd van goud.

 • twee omziende gouden griffioenen, rood getongd.

 • het geheel geplaatst op een groene arabesk gestoken door een zilveren ring.
 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer V.J.J.M. Waltmans, wonende te Utrecht, voor de aanvrager. Hij huwde te Utrecht 11 april 2012 de heer C. Gijsen.
  Aanvrager stamt af van Joannes Waltmans, ged. Mheer 1 december 1651, wonende later te Hunnecum, begr. Nuth 20 november 1695, zoon van Jan Waltmans en Barbara Frijns. Hij huwde te Sint Pieter 3 mei 1683 Elisabeth Keijsers, ged. Nuth 20 april 1654, begr. aldaar 9 december 1719.

  Registratie nr. 2013-0237
  Delft, 15 juli 2013