Familiewapen: Graafstal 01

Gegevens
 • in zwart een schuingeplaatste pijl vergezeld van twee sterren, alles goud, en een zilveren schildzoom.

 • halfaanziende steekhelm.
 • zwart en goud.
 • twee gewende zilveren steenbokhorens.

 • zwart, gevoerd van goud.

 • Dit wapen is een variant van het oude wapen Kuhn uit het B├╝rgerort Lindau-Grafstal in Zwitserland.
  Geregistreerd op verzoek van de heer F.P. Graafstal, wonende te Wassenaar, voor de naamdragende nakomelingen van Casparus Kuhn (Coen) (van) Graafstal, geb. Grafstal (Zwitserland) 2 mei 1723, weversgezel, begr. Leeuwarden 31 januari 1809.
  Hij huwde te Leeuwarden 18 mei 1760 (ondertr. Meppel) Maria Berents (Maryke Beernds) Hoppenbrouwers, begr. Leeuwarden 3 januari 1809, oud 76 jaar.
  Aanvrager stamt af van Hans Ulrich Kuhn, geb. Grafstal 14 januari 1649, zoon van Heinrich Kuhn en Barbara Bosshart.
  Casparus Kuhn werd in Nederland ingeschreven als Casper Coen(raeds) van Graafstal waardoor zijn geboorteplaats in de plaats van zijn achternaam kwam.

  Registratie nr. 2013-0232
  Delft, 2 juli 2013

  1. Historisch-Biographischen Lexikon der Schweiz (HBLS), Band IV, 1927, blz. 562.
  2. Z├╝richer Familiennamen, 1994, blz. 107.