Familiewapen: Wiersinga 01

Gegevens
 • in groen een zilveren dwarsbalk, beladen met drie plompenbladeren, vergezeld van drie zilveren eggen.

 • halfaanziend.
 • groen en zilver.
 • een uitkomend zilveren paard met zwarte hoeven.

 • groen, gevoerd van zilver.

 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer P.M. Wiersinga, wonende te Vaassen, voor de naamdragende nakomelingen van Pieter Alberts (Wiersinga), afkomstig van Wirdum, geb. ca. 1753/54, landbouwer, overl. Uithuizermeeden 30 maart 1812, oud 58 jaar.
  Hij huwde te Uithuizen 3 april 1783 Dieuwerke Jans, afkomstig van Uithuizen, geb. ca. 1763, overl. Uithuizermeeden 6 oktober 1815, oud 52 jaar. Rond 1812 gaat de familie de naam Wiersinga voeren.

  Registratie nr. 2013-0229
  Delft, 6 juni 2013