Familiewapen: Bastiaans 01

Gegevens
 • in blauw een zilveren Romeinse helm met rode kam gaande over drie gouden pijlen, waarvan twee schuingekruist en in een gouden schildvoet een zwarte vishaak.

 • halfaanziend.
 • blauw en goud.
 • een uitkomende zwarte leeuw, rood getongd en genageld.

 • blauw, gevoerd van goud.

 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer G.H.M. Bastiaans, wonende te Kampen, voor de naamdragende nakomelingen van Hendrik Gerrits Bastiaan, ged. Zalk en Veecaten 3 april 1757, verdronken aldaar 22 juni 1821. Bij de naamsaanneming te Kampen in 1811 wordt de familienaam Bastiaan(s) vastgelegd.
  De aanvrager stamt af van Harmen Derks, ged. Zalk en Veecaten 30 november 1687, zoon van Dirk Harmens. Hij huwde 1e aldaar 24 januari 1712 Claesje Jans en 2e aldaar 19 mei 1726 Willemine Gerrits. Aanvragers voorouders stammen uit dit 2e huwelijk.

  Registratie nr. 2013-0224
  Delft, 2 mei 2013