Familiewapen: Wieling 02

Gegevens
 • kepersgewijs doorsneden: A geschaakt van zilver en zwart; B in groen een achtspakig gouden wiel, beladen met een rood plompenblad.

 • aanziend.
 • groen en zilver.
 • een groen klaverblad gaande voor twee uitkomende afgewende schuingekruiste gouden dorsvlegels.

 • groen, gevoerd van zilver.

 • Dit wapen is in 2013 ontworpen door W. Wieling in samenwerking met P. Bultsma-Vos.
  Geregistreerd op verzoek van de heer W. Wieling, wonende te Klazienaveen, voor de naamdragende nakomelingen van Giel Wieling, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 1 december 1827, koopman, veenwerker, overl. Nieuw-Amsterdam 7 juli 1876, zoon van Andrijs Ates (Wieling) en Janke Jitses Wijnstra.
  Hij huwde 1e te Ooststellingwerf 9 maart 1856 Rinske Wijtses Hoogeveen en 2e te Ooststellingwerf 14 december 1872 Iebeltje Everts Bruinsma. Aanvragers voorouders stammen uit dit laatste huwelijk.  Op 17 maart 1812 werd te Lippenhuizen door middel van inschrijving in het register van naamsaanneming de geslachtsnaam Wieling aangenomen.

  Registratie nr. 2013-0225
  Delft, 3 mei 2013