Familiewapen: Bergen van der Grijp, van 01, Grijp, van der 01

Gegevens
 • gevierendeeld: I in zwart een gouden leeuw, rood getongd en genageld; II en III in goud drie rode palen; IV in groen een rode St. Jacobsschelp vergezeld van drie zilveren maliën; het schild gedekt met een gouden kroon met drie bladeren en twee parels, de band belegd met vijf edelstenen, drie robijnen en twee van smaragd.

 • in goud een dubbelkoppige zwarte adelaar en een blauwe zoom.

 • aanziend met helmkroon.
 • rood en hermelijn.
 • een aanziende zwarte adelaar, geflankeerd door twee toegewende gekroonde leeuwen, alles goud, rood getongd, met een poot staande op een identieke helmkroon, de andere op het dekkleed, twee schuingekruiste zilveren zwaarden, goud gevest, in de klauwen houdend.

 • rood, gevoerd van hermelijn.

 • links een griffioen, rechts een leeuw, beiden rood getongd en met de staart tussen de poten, alles goud.

 • NULLUS VOLAT ALTIUS ALES
 • het geheel geplaatst op een wit lint met spreuk.
 • Dit wapen werd voor het eerst gevoerd door jhr. Michael Ludovicus (Michiel Lowijsz.) van Bergen van der Grijp, ged. Amsterdam 24 mei 1635, praefect van het feodale bestuur van westelijk Holland en het gebied onder zeggenschap van de Brederode’s (president van de leenkamer), koopman en hoofdparticipant van de 1e W.I.C., begr. aldaar 2 april 1687, zoon van Marinus Lowijssen Michielsz. en Eva Claesdr. Ment (wed. Jan Pieterszoon Coen) op grond van de door Keizer Leopold I ontvangen Wappenbestätigung im Alten Adelstand, Wien 22 juni 1668, waarbij het oude wapen Van Bergen de Glymes is uitgebreid.en verrijkt. Hij huwde 1e Amsterdam 27 april 1660 Anna Jeronimusdr. de Haze en 2e Beemster 24 oktober 1677 Edith Hendricksdr. Gaerman.
  Aanvragers voorouders stammen uit dit laatste huwelijk.
  Geregistreerd op verzoek van de heer M.J. van Bergen van der Grijp, wonende te Deil.

  Registratie nr. 2013-0221
  Delft, 18 april 2013

  Toelichting: In de 19e eeuw zijn enkele takken ontstaan met alleen als achternaam Van der Grijp, waarvan zeer weinig nazaten zijn overgebleven.

  1. Vic Hamer, Rob Dix en Zeno Deurvorst; Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant, NGV-publicaties nr. 3 - Woerden, blz. 99-103.