Familiewapen: Miedema 01

Gegevens
 • in goud vier klaverbladeren, kruisvormig geplaatst met de stelen naar het hart gericht, en een uit de schildvoet oprijzende terp, alles groen.

 • aanziend.
 • groen en goud.
 • een gouden korenschoof gaande voor twee uitkomende afgewende schuingekruiste zeisen van natuurlijke kleur.

 • groen, gevoerd van goud.

 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door P. Bultsma-Vos.
  Geregistreerd op verzoek van de heer G.D. Miedema, wonende te Drachten, voor de naamdragende nakomelingen van Goffe Miedema, geb. Niawier 27 augustus 1884, boerenarbeider en straatventer, overl. Zuidhorn 10 maart 1974, zoon van Lieuwe Miedema en Antje Kooistra.
  Aanvrager stamt af van Wytze Tijssens, geb. Lioessens (Fr.). Hij huwde te Metslawier 19 juli 1659 met Antje Jacobs.

  Registratie nr. 2013-0219
  Delft, 11 april 2013

  1. W.T. Vleer, Het Miedema-boek. Genealogisch overzicht van alle Friese geslachten Miedema. Deel I. cira 1650-1842.
  2. Genealogysk Jierboek 2011 van de Fryske Akademy., registratienr. GJ 2011-4
  3. Het Miedema boek. Genealogisch Overzicht van het Friese geslacht Miedema Stam. Hantumeruitburen. *Deel I.* 1630-1975. 130 pag. door Goff.D.Miedema-Drachten. Bij NGV Afd.Friesland. Catalogus code Gen-041.
  4. Genealogisch Familieoverzicht van het Friese geslacht GoffeLieuwes Miedema en Stijntje Bosch. Stam. Hantumeruitburen *Deel II.* 1884-2010. 91.pag. door Goff.D.Miedema-Drachten, Goff.F.Miedema Hoogezand en Ben Miedema, Drachten.