Bron: Leiden

Gegevens
Plaats/Streek:Leiden
Periode/jaartal:1452
Bron type:Cartularium
Omschrijving:Regionaal Archief Leiden, Heilige Geest– of arme wees– en kinderhuis te Leiden, inventaris 0519, cartularium 432. Legger van renten en landhuren d.d. 1452. Achterin een overzicht van na het overlijden van zekere personen te ontvangen geld en onroerende goederen.
Auteur(s):Tuijn, A. van der
PDF-bestand

Openen = klikken