Bron: Heusden

Gegevens
Plaats/Streek:Heusden
Periode/jaartal:1418, 1422
Bron type:Transportakte
Omschrijving:Authentieke afschriften door de rijksarchivaris te Gent van een aldaar berustende akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Heusden van een huis in de Potterstraat aldaar d.d. 1422 en van de daarbij behorende retroacte van 1418. Nationaal Archief Den Haag, Handschriften Derde Afdeling, toegangsnummer 3.22.01.01, inventarisnummer 1113.
Auteur(s):Tuijn, A. van der
PDF-bestand

Openen = klikken