Overzicht: Heraldisch compendium

Ui Voorbeeld van Ui Bolgewas van de leliefamilie. Meestal voorgesteld als knol met wortels en weinig blad. [Stevens]
Uil Voorbeeld van Uil Nachtroofvogel met korte, krachtige, bijna onder de veren verborgen snavel en grote, naar voren gerichte, onbeweeglijke ogen, waaromheen zich een krans van borstelige veren bevindt. Gewoonlijk van terzijde gezien of halfaanziend, doch het gezicht vol naar voren gekeerd. [Florij, Piper]
Uitgaande Uitgaande van de deellijn e.d. betekent dat de betrokken figuur als het ware uit die lijn komt, bijvoorbeeld een halve adelaar, een arm e.d. Men spreekt ook wel van komende uit de deellijn. Zie de Friese adelaar.
Uitgebogen punt Voorbeeld van Uitgebogen punt Twee naar buiten gebogen lijnen die uitgaande van de benedenschildrand, elkaar in het midden van de bovenschildrand raken. Met de punt omlaag is hij omgekeerd.
Uitgebroken = Geledigd.
Uitgerukte boom Voorbeeld van Uitgerukte boom Boom zonder grond waarvan de wortels duidelijk zichtbaar zijn. [Berckman]
Uitgerukte boomstronk Voorbeeld van Uitgerukte boomstronk

Onderste gedeelte van een boomstam, nadat het bovenste gedeelte is afgezaagd of afgehakt. De boomstronk komt geplant en uitgerukt voor. 

Uitgerukte heideplant Voorbeeld van Uitgerukte heideplant Een plant met een eigen heraldische vorm lijkend op een omgekeerd hermelijnstaartje. [Brantsen, Van Verschuer]
Uitgeschulpt Een lijn voorgesteld met halve cirkelvormige uitsnijdingen, waarvan de schulpen er a.h.w. uitgebeiteld zijn. Wanneer de uitschulping zeer groot is, spreekt men van groot-uitgeschulpt.
Uitgeschulpt kruis Voorbeeld van Uitgeschulpt kruis De buitenlijnen van de armen van het kruis vormen halve cirkelvormige uitsnijdingen. [Van Middachten]
Uitgeschulpte dwarsbalk Voorbeeld van Uitgeschulpte dwarsbalk De lijnen van de balk vormen halve cirkelvormige uitsnijdingen met de punten naar buiten gericht. [Cuthbert]
Uitgeschulpte paal Voorbeeld van Uitgeschulpte paal De lijnen van de paal vormen halve cirkelvormige uitsnijdingen met de punten naar buiten gericht.
Uitgeschulpte schuinbalk Voorbeeld van Uitgeschulpte schuinbalk De lijnen van de schuinbalk vormen halve cirkelvormige uitsnijdingen met de punten naar buiten gericht. [Clockman]
Uitgeschulpte zoom Voorbeeld van Uitgeschulpte zoom Een zoom waarvan de punten van de uitschulping richting schildhart gericht zijn. Bij de ingeschulpte zoom zijn de punten naar de schildranden gericht. [Van Doeijenburg, De Gavre]
Uitgetand = Getand.
Uitkomend Voorbeeld van Uitkomend Wanneer figuren vanuit het een of andere stuk oprijzen. Vooral bij helmtekens is dit gebruikelijk.
Uitkomende leeuw Voorbeeld van Uitkomende leeuw Een halve leeuw komende uit de snijlijn, dwarsbalk e.d. [Backer]
Usurpatie Het zich toe-eigenen van een familiewapen van een andere familie, meestal een die dezelfde of bijna dezelfde familienaam heeft, doch waarvan men geen enkel bewijs heeft dat het werkelijk hetzelfde geslacht betreft.
Heraldisch Compendium close
example of heraldic compendium term
Het zich toe-eigenen van een familiewapen van een andere familie, meestal een die dezelfde of bijna dezelfde familienaam heeft, doch waarvan men geen enkel bewijs heeft dat het werkelijk hetzelfde geslacht betreft.

HERALDISCH COMPENDIUM
Een systematisch overzicht van heraldische compendia
met sprekende voorbeelden
bewerkt en samengesteld
door
H.K. Nagtegaal
2010