Overzicht: Heraldisch compendium

Ra Voorbeeld van Ra Een lange stang (boom) op een vaartuig, kruisgewijs aan een mast of streng hangend en dienend om een zeil op te houden, dat met de bovenzijde eraan verbonden wordt.
Raaf Voorbeeld van Raaf Grote kraaiachtige zwarte vogel met een dikke snavel, heeft soms een ring in de bek. Heraldisch vaak moeilijk te onderscheiden van kraai en kauw. [Van Raab van Canstein]
Racket Voorbeeld van Racket Een slagattribuut bij een balspel, lijkend op een tennisracket.
Rad Voorbeeld van Rad Algemene benaming voor wielvormig object dat in werktuigen en aan voertuigen voorkomt. Daarom moet altijd de soort vermeld worden. Een rad heeft meestal een vierkant doorboord gat in de naaf en zes spaken; indien anders moet dit vermeld worden. We onderscheiden: Molenrad Schoepenrad Sint-Catharinarad Tandrad Wiel.
Radicering De verbinding van een familiewapen met een grondgebied.
Ram Voorbeeld van Ram Mannelijk schaap met robuuste gekrulde hoorns. [Ram]
Ramadelaar Voorbeeld van Ramadelaar Arend met een ramskop.
Ramshoorn Voorbeeld van Ramshoorn Een gekrulde hoorn van een ram.
Ramskop Voorbeeld van Ramskop Een kop van een ram al dan niet met een hals. Hij is duidelijk herkenbaar aan zijn hoorns en wordt altijd van terzijde voorgesteld, anders is hij aanziend. [Van Delen, Tulleken]
Ranghelmen Zie helmvormen.
Rangkronen Zie kroon.
Rapier Voorbeeld van Rapier Degen met speciaal gevest, soort korf of handbeschermer.
Rat Voorbeeld van Rat Knaagdier, komt een enkele maal voor. [Rottermont]
Razeil Een groot rechthoekig zeil dat aan een ra (dwarshout) wordt vastgemaakt.
Rechterbenedenafsnijding Voorbeeld van Rechterbenedenafsnijding Deze afsnijding wordt gevormd door een lijn te trekken uit het midden van de rechterzijde van het schild naar het midden van de schildvoet.
Rechterbovenafsnijding Voorbeeld van Rechterbovenafsnijding Wordt gevormd door een linkerschuinlijn te trekken uit het midden van de bovenschildrand naar het midden van de rechterzijde van het schild.
Rechterpaal Voorbeeld van Rechterpaal Paal, geplaatst tussen het hart van het schild en de rechterschildrand.
Rechterschuinbalk = Schuinbalk.
Rechtgetralied Voorbeeld van Rechtgetralied Een vlechtwerk van horizontale en verticale latten. In de regel bestaat het uit zes stukken, die over en onder elkaar door lopen. Is er een groter aantal stukken dan worden de latten naar evenredigheid smaller en spreekt men van een rechtdichtgetralied schild. Soms zijn op de kruisingen klinknagels geslagen, wat vermeld moet worden. Als de latten schuin en schuinlinks geplaatst zijn, dan spreekt men van getralied.
Rechts In de heraldiek wordt men verondersteld achter het schild te staan en zo het wapen te beschrijven. Als gevolg hiervan is wat rechts genoemd wordt voor de beschouwer links en vice versa.
Rechts ingehoekt Voorbeeld van Rechts ingehoekt Ingehoekt , waarbij de punten die van de rechterschildrand uitgaan de linkerschildrand niet raken.
Ree Voorbeeld van Ree Hertensoort, het vrouwelijk exemplaar heeft geen gewei, het mannelijk exemplaar, de reebok, heeft een kort gewei. [Jantzon van Erffrenten]
Reebok Voorbeeld van Reebok Een mannetjesree heeft een kort gewei, dat niet meer dan drie einden telt. [Mackay]
Regenboog Voorbeeld van Regenboog Lijkt op een gewelfde dwarsbalk, gespleten in repen van goud, rood, groen en zilver. Soms komt de regenboog staande voor. [Fuijk, Römelingh]
Reiger Voorbeeld van Reiger Grote lichtgrijze waadvogel met lange, puntvormige snavel, hals en -poten. Onderscheidt zich van de ooievaar door zijn kleur en zijn sierlijke, afhangende kuif, achter op de kop. Wordt in de heraldiek altijd van terzijde gezien. [Reigersman]
Reigerkop Voorbeeld van Reigerkop Kop van de reiger met hals, soms tussen rietpluimen uitkomend, maar meestal gebruikt als helmteken.
Reistas Voorbeeld van Reistas De heraldische reistas was oorspronkelijk een pelgrimstas, die op den duur steeds meer verfraaid en van boven en van onder van kwasten voorzien werd. Twee met kwasten versierde koorden doen dienst om de tas toe te halen. [Poulier]
Renaissance Stijl geïnspireerd op vormen uit de klassieke oudheid, in de periode omstreeks 1475-1550.
Rendier Voorbeeld van Rendier Groot hert, kenbaar aan zijn breed en plat gewei.
Rennend Voorbeeld van Rennend Paarden en honden die zich snel voortbewegen waarbij de benen of poten duidelijk uit elkaar geplaatst zijn.
Renschild Komt aan het eind van de 15e eeuw in gebruik, en is direct herkenbaar aan de diepe insnijding in de rechterzijkant, die diende om er de lans in te leggen. Het schild heeft ook nog een scherp ruggetje dat verticaal over het midden loopt. In Middelnederlandse werken wordt het vaak targie genoemd. Het renschild was het laatste schild dat nog werkelijk in de strijd gebruikt werd.
Reptielen

Kruipende dieren. 

Rib Voorbeeld van Rib Gekromd bot, met aan een kant een licht verdikt uiteinde, dat ook wel knobbelig wordt afgebeeld. [Da Costa, Ribbius]
Ridder Voorbeeld van Ridder Geharnaste ruiter te paard. Vermeld moet worden of hij geheel of slechts gedeeltelijk geharnast is, of het hoofd met een helm of een stormhoed bedekt is, of de helm wel of niet met veren versierd is en of hij al dan niet een zwaard, lans of sporen draagt. Bij het paard vermelden of het gezadeld en getoomd is. De adellijke titel ridder is in Nederland pas laat ingevoerd en degenen die het zijn hebben een buitenlandse oorsprong. [Landsheer]
Ridderhandschoen Voorbeeld van Ridderhandschoen Aangeven of het de linker- of rechterhandschoen is.
Ridderlans Voorbeeld van Ridderlans Lans met punt en op tweederde daarvan een lansplaat of handbeschermer. Hij wordt altijd rechtop geplaatst. Soms is de lans gebroken of afgebroken, bij dit laatste zijn de splinters van het hout duidelijk zichtbaar. [Bruinier]
Ridderzwaard Voorbeeld van Ridderzwaard Een groot, tweesnijdend zwaard dat met beide handen wordt gehanteerd, wordt ook wel slagzwaard genoemd. Staat rechtop in het schild met de punt naar boven.
Rietpluim Voorbeeld van Rietpluim Pluim van waterplantensoort. [Arum]
Rietstengel Voorbeeld van Rietstengel Stengel van waterplantensoort, soms zonder pluim en bladeren afgebeeld.
Rijksadelaar Voorbeeld van Rijksadelaar Symbool van het Duitse Rijk. In goud een enkel- zowel dubbelkoppige zwarte adelaar, rood gesnaveld, getongd en gepoot. Meestal is hij door een keizerlijke kroon overtopt, ofschoon men sommige malen elke kop afzonderlijk gekroond vindt en soms voorzien van een nimbus, borstschild etc. Op het borstschild werd het familiewapen afgebeeld van de regerende keizer. De Rijksadelaar komt zowel in het schild voor of als schildhouder met borstschild.
Rijksappel Voorbeeld van Rijksappel Bol, omgord door een horizontale band waarop een verticale band met een kruis er bovenop. Soms is het kruis gepareld. d.w.z. dat de einden van het kruis van een parel zijn voorzien. Wordt in de Middeleeuwen door de keizers in de linkerhand gehouden, en betekent wereldheerschappij. Later zijn ook andere vorsten en burgers hem gaan voeren. Ook vermeld als wereldbol [Bosch, Schagen]
Rijstakjes Dunne, taaie takken van rijshout (vaak wilgenhout). [Rijsbergen]
Rijzende grond Voorbeeld van Rijzende grond Grond die niet vlak ligt, doch zich in het midden een beetje verheft.
Ring Voorbeeld van Ring Cirkelvormig voorwerp, gebruikt als sieraad of om iets doorheen te steken of aan op te hangen. Hij is zuiver rond en overal even dik. Meerdere ringen zijn soms samengevlochten. Een bewerkte ring met edelstenen word vingerring genoemd. Vogels hebben soms een ring om de poot en heten dan geringd. [Van Fridagh, Van Suchtelen]
Rivier Wordt meestal voorgesteld met een effen waterspiegel. Komen er golfjes op voor, dan noemt men hem gerimpeld. Een golvende dwarsbalk kan ook rivier voorstellen, de IJssel bij voorbeeld in het wapen van de provincie Overijssel. Hetzelfde geldt voor de golvende schuin- of linkerschuinbalk.
Robijn Voorbeeld van Robijn Rode edelstenen die in wapens bijna uitsluitend aan ringen voorkomt.
Roch = Bemmel.
Rococo Voorbeeld van Rococo Stijl uit de 18de eeuw met luchtige fantasiekrullen en bloemen. Kenmerkend is de asymmetrie. De schilden zijn meestal gekroond en helmen en dekkleden ontbreken.
Roeiboot Voorbeeld van Roeiboot Kleine open boot die door roeispanen voortbewogen wordt.
Roemer Voorbeeld van Roemer Groot wijnglas. Zie ook beker. [Von Römer]
Roer Voorbeeld van Roer Scheepsroer, lijkt soms op een pagaai of roeispaan. [Van Aalst]
Roering Voorbeeld van Roering Een ring in een gat van een ankerschacht waarmee de ankerketting wordt vastgezet.
Roest Een stok waarop de kippen slapen. (Van Duijn, Otter)
Rog Voorbeeld van Rog Platte vis met lange staart en twee bijstaartjes, wordt altijd op de rug gezien. [Graswinkel]
Romein Voorbeeld van Romein Inwoner van de oude Romeinse staat, meestal afgebeeld als een soldaat. [Doorman]
Romeinse helm Voorbeeld van Romeinse helm Er bestaan verschillende soorten Romeinse helmen, afhankelijk van het onderdeel en de rang die werd bekleed. Indien mogelijk het soort vermelden. Meestal wordt de Romeinse centurio (hoofdman) helm afgebeeld.
Rond doorboord = Doorboord.
Rond uitgesneden aan de zijden Voorbeeld van Rond uitgesneden aan de zijden Dit zijn twee halve ovalen die vanuit de zijden van het schild naar het midden gaan maar elkaar niet raken.
Rondas Voorbeeld van Rondas Dekkingswapen (ter verdediging) in de vorm van een rond schild, al dan niet met een uitstekende punt in het midden en ijzerbeslag aan de rand. Met uitstekende punt ook wel beukelaar genoemd. Met de stormhoed en het kromzwaard behoort de rondas tot de attributen van de meerman. [Meerman]
Rood Voorbeeld van Rood Vroeger in de heraldiek ook wel "keel" genoemd; wordt in wapens weergegeven door helder rood. Bij gearceerde wapens geeft men rood aan door verticale arcering.
Roos Voorbeeld van Roos Veel voorkomende heraldische bloem. Men bedoelt er altijd de (gestileerde) wilde roos mee met vijf blaadjes. Hebben de rozen minder of meer blaadjes, dan moet dit vermeld worden. Tussen de afgeronde kroonblaadjes ziet men vaak puntjes van de kelkblaadjes, die meestal groen zijn. Als die van een andere kleur zijn dan de roos zelf spreekt men van gepunt en als het hart van een andere kleur is van geknopt. Ook natuurlijke rozen komen voor. Men moet dan opgeven of zij gestengeld en gebladerd zijn. Dubbele rozen komen ook een enkele keer voor, waarbij dan een kleinere roos op de andere ligt. Plaatsingsregels.
Rooster Voorbeeld van Rooster Braadrooster, meestal rechthoekig met verticale spijlen. Men moet steeds vermelden of ze al dan niet een handvat hebben. Is dit het geval, dan staat dit handvat altijd naar beneden. Vaak is het rooster gecombineerd met Sint-Laurentius. [Blaauw, Erbervelt]
Rosbellen Bellen waarmee paarden versierd worden. [Wijnen]
Roskam Voorbeeld van Roskam Paardenkam. Wijdgetande ijzeren kam met steel. Werd voor de verzorging van paarden gebruikt. Hij wordt rechtop in het schild geplaatst met de steel omlaag. [Le Grelle, Meesters]
Rosmolen Voorbeeld van Rosmolen Molen, door een paard in beweging gebracht. [Santing]
Rots Voorbeeld van Rots Een berg die een steile afgehakte vorm heeft met een spitse top. [Knok]
Rouwbord

Betrekkelijk grote ruitvormige borden in lijst, opgehangen in kerken ter nagedachtenis aan een overledene. Op hout of linnen is het wapen geschilderd en bevat het meestal (maar niet altijd) de naam of de initialen van de overledene en de sterfdatum met aanduiding obiit. Als synoniem voor rouwbord wordt daarom wel van 'obit' (met één i) gesproken. Oorspronkelijk werd het aan of boven de voordeur van het sterfhuis gehangen en bij de begrafenis meegenomen naar de kerk, waar het boven het graf gehangen werd, totdat de grafsteen of tombe klaar was. Dikwijls bleef het echter ook daarna nog hangen. Tijdens de Bataafse republiek moesten alle rouwborden uit de kerken verwijderd worden, anders werden zij vernietigd, wat in veel gevallen ook inderdaad gebeurd is.

Rouwkas Heraldisch herinneringsmonument, voornamelijk in kerken. Een rouwkas heeft een brede diepe lijst met ornamenten en afgedekt door een driehoekige ondiepe luifel, wat bij het rouwbord ontbreekt. Het vertoont het volledige wapen van de overledene, meestal met zijn 16 of 32 kwartieren, zijn naam, geboorte- en overlijdensdatum en militaire of andere rang. Met de Bataafse omwenteling in 1795 zijn er vele vernietigd en daarna zijn ze nog maar zelden opgericht.
Rovend Voorbeeld van Rovend Een vos of wolf met een prooi in de bek.
Rozelaar Voorbeeld van Rozelaar Een natuurlijke rozenboom meestal met rozen die vrij groot zijn afgebeeld. [Rooseboom]
Rozenboom Voorbeeld van Rozenboom Wordt in de heraldiek rozelaar genoemd.
Rozenkrans Voorbeeld van Rozenkrans Gebedssnoer (paternoster). Wordt zelfstandig afgebeeld, maar ook in de handen van een monnik. [L´Hermite, Van Munnikhuijsen]
Rugwaarts opgeheven nederwaarts gerichte vleugels Voorbeeld van Rugwaarts opgeheven nederwaarts gerichte vleugels Rugwaarts gestrekte vleugels met de punten van de veren naar beneden gericht.
Rugwaarts opgeheven vleugels Voorbeeld van Rugwaarts opgeheven vleugels Rugwaarts gestrekte vleugels met de punten van de veren naar boven gericht.
Ruïne Voorbeeld van Ruïne Ook wel bouwval genoemd. Overblijfsel van een vervallen of verwoest gebouw. De vorm moet zo volledig mogelijk beschreven worden.
Ruit Langwerpige vierhoekige figuur met twee tegenover elkaar liggende scherpe en twee stompe hoeken; staat altijd op een van zijn scherpe punten. Als er meer ruiten in een schild staan en zij elkaar met stompe hoeken raken, noemt men ze aangesloten. Zijn ze zo gerangschikt dat ze elkaar met de scherpe hoeken raken, dan noemt men dat aanstotend. Er bestaan ook doorboorde, spits- en geknopte ruiten. [Van de Poll]
Ruitarmig kruis Voorbeeld van Ruitarmig kruis Kruis met armen die zich aan het eind enigszins verbreden en dan in de vorm van een driehoek of halve ruit uitlopen.
Ruitenkruis Voorbeeld van Ruitenkruis Kruis van aangesloten en aanstotende ruiten. ([Kessel, Van Moll]
Ruiter Voorbeeld van Ruiter Man te paard, al dan niet geharnast, gewapend, enz. Moet nauwkeurig beschreven worden. [Van Bassen]
Ruitervaantje Voorbeeld van Ruitervaantje Klein, driehoekig vaantje dat door een ridder aan zijn lans werd gevoerd.
Ruitkrans Voorbeeld van Ruitkrans Wapenfiguur die min of meer op een stuk van een hertogskroon lijkt. Bekend uit het wapen van Saksen en sinds het derde kwart van de dertiende eeuw door de hertogen van Saksen gevoerd. De ruitkrans is licht gebogen en altijd schuin geplaatst. Over de herkomst en betekenis van deze wapenfiguur bestaan onder heraldici verschillende opvattingen. [Verbrugge]
Ruitvormig schild Voorbeeld van Ruitvormig schild Sinds de 13e eeuw komen schilden met een ruitvorm voor. Ze worden aanvankelijk meestal door mannen gevoerd, later ook door vrouwen. Tot in de 17de eeuw werden ruit- en ovaal schild door elkaar gebruikt door vrouwen. Vanaf de 17de eeuw gebruiken gehuwde vrouwen bij voorkeur een ovaal schild en ongehuwde een ruitschild.
Rups Voorbeeld van Rups Wordt horizontaal kruipend afgebeeld en is meestal van natuurlijke kleur. [Co(o)ren, Rijp]
Heraldisch Compendium close
example of heraldic compendium term
Wordt horizontaal kruipend afgebeeld en is meestal van natuurlijke kleur. [Co(o)ren, Rijp]

HERALDISCH COMPENDIUM
Een systematisch overzicht van heraldische compendia
met sprekende voorbeelden
bewerkt en samengesteld
door
H.K. Nagtegaal
2010