Overzicht: Heraldisch compendium

Jachthoorn Voorbeeld van Jachthoorn Een signaalinstrument gebruikt tijdens de jacht. Onderscheidt zich van de posthoorn doordat hij altijd een snoer heeft, wat de laatste mist. Dit snoer heeft soms een afwijkende kleur en men spreekt dan van gebonden of gesnoerd. De normale stand van alle hoorns is met de opening rechts en de monding links, anders is hij omgewend. Men noemt ze beslagen, geopend en gemond als de ringen die er om liggen een afwijkende kleur hebben. Hoorn. [Van Breen, Van Bronkhorst]
Jachtspriet Voorbeeld van Jachtspriet Lange stok, breed en puntig aan het boveneind, met mesvormig dwarsstuk, aan korte schacht. Vroeger gebruikte men dit wapen bij de wildezwijnenjacht. Wordt afgebeeld met de steel omlaag. [Croockwit]
Jacobskruis = Sint-Jacobskruis.
Jacobsschelp, St = Sint-Jacobsschelp.
Jager Voorbeeld van Jager

Komt wel eens in wapens voor en schiet dan meestal op vogels, vaak vergezeld van een hond. Soms staat de jager in een landschap. Ook wordt de jager wel als schildhouder geplaatst.  [Wildschut]

Janushoofd Voorbeeld van Janushoofd

Godheid van de Romeinen met hoofd met twee profielgezichten, één links en één rechts, die het verleden en de toekomst aangeven. [Bualda, De Keverberg]

Javaanshoofd Voorbeeld van Javaanshoofd Hoofd van een Javaan met een hoofddoek om. Waarschijnlijk voortgekomen uit betrokkenheid bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Komt sporadisch voor. [Jantzon van Erffrenten]
Jeruzalemkruis Voorbeeld van Jeruzalemkruis In goud een verkort krukkenkruis vergezeld in elke hoek van een kruisje, alles zilver. Het breekt dus de heraldische regel dat geen metaal op metaal geplaatst mag worden. Het wordt ook wel kruisvaarderskruis genoemd. In 1099 veroverden de kruisvaarders Jeruzalem en een jaar later werd Boudewijn, de broer van Godfried van Bouillon tot koning van Jeruzalem gekroond. Hoewel het koninkrijk zelf maar 87 jaar bestond, vererfde de titel van de ene familie in de andere tot tenslotte moeilijk meer uit te maken was wie de rechtmatige pretendent was. Alle koningen, werkelijk of pretenderend, voerden het kruis al dan niet gecombineerd met hun eigen wapen. De oorsprong van het wapen en zijn kleuren ligt waarschijnlijk in de pauselijke banier, door paus Urbanus aan de kruisvaarders gegeven. [De Mauregnault, Verhaven]
Jodenhoed Voorbeeld van Jodenhoed Hoed met twee koorden om hem onder de kin vast te binden. Wordt alleen als wapenfiguur gebruikt en komt nooit boven het schild voor. [Judden]
Juffertje Voorbeeld van Juffertje Insect met lang lijf en doorzichtige vleugels.
Juk Voorbeeld van Juk Een trektuig voor ossen, wanneer deze voor een wagen worden gespannen.
Justitia Voorbeeld van Justitia Ook Themis genoemd, het beeld van de gerechtigheid. Zij wordt soms geblinddoekt voorgesteld en houdt in de ene hand een zwaard en in de andere een weegschaal. [Winsemius]
Heraldisch Compendium close
example of heraldic compendium term
Ook Themis genoemd, het beeld van de gerechtigheid. Zij wordt soms geblinddoekt voorgesteld en houdt in de ene hand een zwaard en in de andere een weegschaal. [Winsemius]

HERALDISCH COMPENDIUM
Een systematisch overzicht van heraldische compendia
met sprekende voorbeelden
bewerkt en samengesteld
door
H.K. Nagtegaal
2010