Overzicht: Heraldisch compendium

IJsberg Voorbeeld van IJsberg IJsbergen drijven in water, komen uit de onder schildranden of staat los in het schild. Dit moet altijd vermeld worden.
IJsvogel Voorbeeld van IJsvogel Een vogel met grote kop en nauwelijks een staart. Herkenbaar aan een fel gekleurde bevedering, gedrongen lijf en lange spitse snavel.
In de richting van de keper Voorbeeld van In de richting van de keper Wanneer twee (langwerpige) voorwerpen op de benen van de keper staan en daarbij de richting van de keper volgen.
In de richting van de schuinbalk Voorbeeld van In de richting van de schuinbalk Wanneer voorwerpen al dan niet beladen op een schuinbalk schuinbalksgewijs staan, dan spreekt men van “geplaatst in de richting van de schuinbalk”.
In elkaar gevlochten = Samengevlochten.
Indeling van patronen en objecten in het veld

Heraldici hebben zich in verleden en heden beziggehouden met een systematische ordening van alles wat op het veld, het oppervlak van het schild, kan voorkomen. Daaruit zijn verschillende ordeningssystemen voortgekomen.
A. geometrische patronen
            1. schildverdelingen
                  a. hoofdverdelingslijnen
                  b. variaties op een rechte lijn
            2. heraldische stukken
                  a. herautstukken of hoofdstukken
                  b. heraldische nevenstukken
                  c. herdelingen
B. gewone figuren
            1. natuurlijke wapenfiguren
            2. kunstmatige wapenfiguren
            3. fantasie- en mythologische figuren
            4. merken, cijfers, letters, etc.

Indiaan Voorbeeld van Indiaan Oorspronkelijke bewoner van Amerika. Komt sporadisch voor in de heraldiek. [Van Heilmann van Stoutenburg]
Ineengeslagen Voorbeeld van Ineengeslagen Twee handen in elkaar geslagen en zo trouw symboliserend. [Hogerzeil]
Ineengestrengeld Voorbeeld van Ineengestrengeld Komt voor bij een dubbele staart van een leeuw, liefdesknopen of koorden.
Ingebogen gekapt Voorbeeld van Ingebogen gekapt

Schildverdeling, waarbij het schild in drieën gedeeld wordt door twee ingebogen lijnen die uitgaan van beide benedenhoeken en samenkomen in het midden van de bovenrand van het schild. Zie ook gekapt. [Clignett, Van Rheenen]

Ingebogen gekoust Voorbeeld van Ingebogen gekoust

Schildverdeling, waarbij het schild in drieën gedeeld wordt door twee ingebogen lijnen die uitgaan van beide bovenhoeken en samenkomen in het midden van de onderrand van het schild. Zie ook gekoust.

Ingebogen keper Voorbeeld van Ingebogen keper De benen zijn halfrond naar het hart van het schild ingebogen. [Moll]
Ingebogen punt Voorbeeld van Ingebogen punt Twee ingebogen lijnen, die uitgaande van de onderschildrand elkaar in het midden van de bovenschildrand ontmoeten. [Van Akerlaken, Van Reenen]
Ingebogen ruit Voorbeeld van Ingebogen ruit

Een ruit waarvan alle zijden naar binnen gebogen zijn. [Loë]

Ingedreven punt Voorbeeld van Ingedreven punt Een zeer lage en brede, d.w.z. de lijnen uit de beneden hoeken uitgaande, ingebogen punt, die niet verder dan het schildhart omhoog rijst, om ruimte tussen het derde en vierde kwartier te scheppen. [Van Ertborn, Holstein]
Ingehoekt Voorbeeld van Ingehoekt Bestaat uit twee of meer onder elkaar geplaatste punten (driehoekige stukken), uitgaande van de rechterzijde, die de tegenoverliggende schildrand raken en door een gemeenschappelijk grondvlak met elkaar verbonden zijn. Meestal begint de eerste punt half, anders eindigt de laatste half. De hele en halve punten dient men te vermelden van rechtsboven uitgaande. Raken de punten de tegenoverliggende schildrand net niet, dan spreekt men van: ingehoekt gaande tot voor de schildrand. De kleur die rechtsboven begint wordt altijd het eerst vermeld.
Ingehoekt gedeeld Voorbeeld van Ingehoekt gedeeld Schildverdeling waarbij een hoekige lijn de deellijn vormt. Soms is de deellijn iets naar links of naar rechts verschoven, dan spreekt men van rechts- of links ingehoekt gedeeld. [Rhoon]
Ingekerfd Insnijding, inkeping. Zie achtpuntig kruis.
Ingekerfde dwarsbalk Voorbeeld van Ingekerfde dwarsbalk Een verkorte dwarsbalk met ingekerfde einden. [Nachtegaal]
Ingeschulpt

Halfronde naast elkaar geplaatste boogjes, waarvan de puntjes van de inschulping  naar het object gericht staan.

Ingeschulpt kruis Voorbeeld van Ingeschulpt kruis De puntjes van de inschulping naar het kruis gericht.
Ingeschulpte dwarsbalk Voorbeeld van Ingeschulpte dwarsbalk De puntjes van de inschulping naar de dwarsbalk gericht.
Ingeschulpte zoom Voorbeeld van Ingeschulpte zoom De puntjes van de inschulping gericht naar binnen, dus in de richting van de schildrand gericht. [Van Batenburg, Van Imbyze]
Ingezwolgen Voorbeeld van Ingezwolgen Zo noemt men een herautstuk, waarvan elk eind in een leeuwen-, honden- of drakenmuil steekt, die uit de schildrand te voorschijn komt. Ook bij een slang kan sprake zijn van een ingezwolgen prooi in zijn bek. [De Hoyos, Visconti]
Inkthoorn Voorbeeld van Inkthoorn Inktkoker van bijzonder model.
Inktpot Voorbeeld van Inktpot Meestal afgebeeld als een antieke inktpot vaak gecombineerd met een ganzenveer of met een schrijvende hand met ganzenveer.
Insecten Insecten staan in het algemeen rechtop in het schild met hun kop naar boven en op de rug gezien. Een enkele keer staan zij ook wel schuin en vliegend.
Iris Voorbeeld van Iris Een bloem met een eigen heraldische vorm.
Heraldisch Compendium close
example of heraldic compendium term
Een bloem met een eigen heraldische vorm.

HERALDISCH COMPENDIUM
Een systematisch overzicht van heraldische compendia
met sprekende voorbeelden
bewerkt en samengesteld
door
H.K. Nagtegaal
2010