Overzicht: Heraldisch compendium

Faas Oude naam voor dwarsbalk.
Fakkel Voorbeeld van Fakkel Ook toorts genoemd. Brandende toorts. [Lichtenberg, Rademacher]
Fallus Voorbeeld van Fallus Voorstelling van een menselijk of dierlijk lid in toestand van erectie. Komt o.a. voor bij het beroep van smid die ook paarden castreert. [Istvan Varallay]
Fantasie- en mythologische wapenfiguren Wapenstukken, half mens, half dier, of samengestelde dieren, aan de klassieke en oosterse mythologie ontleend. Vooral tijdens de Renaissance werden veel van dergelijke figuren in wapens opgenomen. Bekend zijn de sfinx (mens en leeuw), minotaurus (mens en stier), satyr (mens en bok), centaur (mens en paard), meermin (vrouw en vis), griffioen, eenhoorn en draak. Zie voor een totaaloverzicht van de meest voorkomende figuren achter in deze uitgave.
Fasces = Bijlbundel.
Faun Voorbeeld van Faun Bos- en veldgod der Romeinen. Menselijk figuur met ringbaard, ezelsoren, hoorntjes en bokkenpoten, soms blazend op een fluit. Komt voor als schildhouder. [Sweerts de Landas]
Fazant Voorbeeld van Fazant Vogelgeslacht uit de orde der hoenderachtigen. Een mannetjesfazant wordt gekenmerkt door zijn mooie kleuren en lange staart. Vogel. [Van Vesanevelt]
Fenix = Foenix.
Filmrol Voorbeeld van Filmrol Een op de spoel gewikkelde filmband. [Gerschtanowitz]
Flambouw Voorbeeld van Flambouw Een kerkelijk attribuut. Een aan een stok gedragen lichtbron. Komt sporadisch voor.
Fles Voorbeeld van Fles Is meestal van het gewone model. Als hij vierkant is, moet dat aangegeven worden. [Tapper, Vles]
Fleuron Blad op rangkronen, meestal met drie maar ook wel met vijf lobben.
Fleuronkroon = Bladerkroon.
Flikkerend Wordt gezegd als de zonnestralen golvend zijn. Ook andere figuren kunnen “flikkerend” zijn, bijvoorbeeld een ster.
Flikkerende ster Voorbeeld van Flikkerende ster De stralen worden als vlammen getekend.
Flikkerende straal Voorbeeld van Flikkerende straal Een smalle golvende straal (lijkend op een vlam) met de punt naar boven. [Bomme, Van Beuningen]
Flikkerende zon Voorbeeld van Flikkerende zon Een zon met alleen golvende stralen. Heeft de zon flikkerende en stralende stralen naast elkaar, dan heet hij gewoon zon. [Backer, Costerus]
Fluit Voorbeeld van Fluit Blaasinstrument. Muziekinstrument. [Peyper, Pfeiffer]
Foenix Voorbeeld van Foenix Mythologische vogel, voorgesteld als een uit een vlammende brandstapel komende adelaar. [Phoenix]
Fonkelend Wordt gezegd van kolen waar vonken van afspringen.
Fontein Voorbeeld van Fontein Ornament met opspuitend water. Wordt in wapens op verschillende manieren afgebeeld, zodat hij altijd nauwkeurig beschreven moeten worden. Meestal een bekken, dat op een voet rust, waarbij dan uit het midden een waterstraal opspuit; soms ook zijn er meer stralen die dan over de rand heenlopen. [Van den Borne, Vignon Heldewier, De la Palma de St. Fuentes]
Forel Voorbeeld van Forel Vissoort; lijkt in wapens in alle opzichten op een zalm, doch kan, evenals de tarbot, geplekt zijn, d.w.z. voorzien zijn van ronde (meestal rode) plekken op de huid. Vis. [Von Derfelden]
Fortuin = Fortuna.
Fortuna Voorbeeld van Fortuna Ook fortuin genoemd. Geluksgodin. Zij wordt voorgesteld als een naakte vrouw met sluier boven het hoofd, die op een soms gevleugelde bol, rad of schelp staat. Soms houdt zij een hoorn des overvloeds vast. [Von Chrismar, Ter Croije, Van Heyst]
Franciscaan Voorbeeld van Franciscaan Monnik in zwarte pij, soms afgebeeld met bijbel of rozenkrans.
Fregat Voorbeeld van Fregat

Snelzeilend oorlogsschip met drie volgetuigde masten met één of twee dekken. [Rochussen, Turnhout]

Friese adelaar Voorbeeld van Friese adelaar In goud een halve zwarte adelaar komende uit de deellijn op de rechterhelft van het schild. Als de kleuren van de tong, snavel of poten anders dan zwart zijn moet dit vermeld worden.
Fuik Voorbeeld van Fuik Visgerei. Meestal gevlochten van wilgentenen. De vorm kan naar de vissoort waarop gevist wordt, de streek of de tijd verschillen. [Fuijck]
Heraldisch Compendium close
example of heraldic compendium term
Visgerei. Meestal gevlochten van wilgentenen. De vorm kan naar de vissoort waarop gevist wordt, de streek of de tijd verschillen. [Fuijck]

HERALDISCH COMPENDIUM
Een systematisch overzicht van heraldische compendia
met sprekende voorbeelden
bewerkt en samengesteld
door
H.K. Nagtegaal
2010