Utrechtse parentelen

Ga naar de afzonderlijke delen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

De genealogische reeks Utrechtse parentelen is in 2010 begonnen; een keur aan genealogen – de Werkgroep Utrechtse parentelen – heeft hieraan meegewerkt.

De werkgroep had hier een aantal doelstellingen op het oog:

  1. een platform bieden voor de publicatie van grote genealogische werkstukken,
  2. samenwerking stimuleren,
  3. beginnende genealogen op weg helpen door te laten zien hoe je met genealogisch onderzoek vóór 1650 stappen kunt zetten,
  4. twee genealogen ‘in hart en nieren’, te weten Marcel Kemp en Nico Plomp, in het zonnetje zetten.

Met de afronding van dit achtste deel, zijn er in de reeks 23 parentelen gepubliceerd en zijn ruim 5000 gezinnen voor 1650 in beeld gebracht, mét biografische gegevens.
De reeks kon worden uitgegeven dankzij de financiële steun van een reeks subsidiënten. Veel delen van de reeks ontvingen steun van het Fonds C. en A. Bothof, de Jacobs-Schumacher Stichting, het KF Hein Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Nederland’s Patriciaat. ‘Ons Voorgeslacht’ is deze fondsen zeer erkentelijk: zonder hun steun had de reeks Utrechtse parentelen niet gerealiseerd kunnen worden.