De Genealogische Vereniging Prometheus is in 1973 opgericht als dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging ‘Prometheus’ van de Technische Universiteit Delft. Het is een landelijk georiënteerde vereniging met relatief veel publicaties over Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.
Het lidmaatschap is alleen mogelijk indien u zowel werkzaam bent bij de Technische Universiteit Delft als lid bent van de personeelsvereniging ‘Prometheus’. Bent u één van beide niet, dan bestaat de mogelijkheid op de hoogte te blijven door u te abonneren op het tijdschrift ‘Genealogisch Erfgoed Magazine’.

Leden ontvangen het tijdschrift ‘Genealogisch Erfgoed Magazine’. Zij kunnen in onze bibliotheek alle boeken en tijdschriften inzien en deelnemen aan alle door ons georganiseerde evenementen. Enkele daarvan, zoals de jaarlijkse Delflanddag (samen met de N.G.V., afd. Delfland, Studiegroep Genealogie ‘Westland’ en de Genealogische Werkgroep Zoetermeer) en onze vijfjaarlijkse Nationale Genealogische Dag zijn helaas niet gratis. Daarnaast mogen leden aan de jaarvergadering deelnemen.