Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'

Hollandse Genealogische Databank bereikt mijlpaal

Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.
Ondertussen zijn er 4714 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 147.000 pagina’s. Daarnaast zijn er inmiddels 6.314 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). In de ‘Hollandse Biografieën’ zijn inmiddels 1133 biografieën opgenomen.

(Datum bericht: 12-01-2015)

Nieuwe stroom aan bewerkingen in aantocht

De vereniging heeft vorig jaar de omvangrijke verzameling bronbewerkingen van ir. A.I. Grabowsky te Eindhoven in ontvangst genomen met de toezegging deze te mogen digitaliseren en op HoGenDa te plaatsen.
Na een periode van voorbereiding zijn recent de eerste bronbewerkingen geplaatst. Een belangrijk deel van die bronbewerkingen is in samenwerking met onze oud-voorzitter, de heer B. de Keijzer, tot stand gekomen, die zich bereid heeft verklaard om niet alleen een belangrijk aandeel in het digitaliseren voor zijn rekening te nemen, maar tegelijkertijd ook zijn eigen verzameling voor HoGenDa beschikbaar zal stellen. Gezien de omvang van de collecties zal daarmee enige jaren gemoeid zijn.

(Datum bericht: 20-07-2012)