Hollandse biografie: Spiering, Willem Cornelisz. (1635-1686)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaa l en H.M. Morien laatst bewerkt: 06 - 04 - 2014 Spiering, Willem Cornelisz., heer van Spierinxhoek , geb. 1635, als weduwnaar wonend te Amsterd am 1668, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confr?rie van de Handbusch binnen Delft" 1670, gasthuismeester 1674 , 1681, veertigraad 1678 van Delft 1678, havenmeester binnen en buiten 1681 - 1683, adjunct ten dagvaart 1684, overl. 23 maart 1686, begr. Delft (O.K.) 27 maart 1...


Openen = klikken